Descrición
InstalaciónUnidade
Pista de atletismoRúas 1 a 4
Pista de atletismoRúas 5 a 8
Pista de atletismoZona lanzamento de peso
Pista de atletismoZonas de saltos: altura e pértega
Pista de atletismoZonas de saltos: lonxitude e triple
ActividadeCampusTempada
Fitness / multideporte - 1 entrada individual (sala cardiofitness, actividades dirixidas e pista de atletismo)Ourense2019-2020
Campus Activo