No caso de detectar calquera incidencia ou erro na nova aplicación, poden comunicala no correo electrónico avisos.campusactivo@uvigo.gal
Ourense
Pontevedra
Vigo
Campus Activo