Exportar listaxe
Seleccionar tódalas columnas
Columnas táboa
Campus
Nome
Tipo
Tags
Centros de xestión
Unidades de Xestión
Web
Estado
Exportar todas as páxinas (máx. 2000 rexistros)
Campus Activo