Exportar listaxe
Seleccionar tódalas columnas
Columnas táboa
Campus
Nome
Data inicio
Data fin
Tempada
Tipo ventas
Tags
Múltiple
Web
Estado
Código Ingreso
Id
Exportar todas as páxinas (máx. 2.500 rexistros)
01/10/2020 - 19/11/2020
02/10/2020 - 06/11/2020
08/10/2020 - 26/11/2020
15/10/2020 - 12/11/2020
16/10/2020 - 13/11/2020
Campus Activo