No caso de detectar calquera incidencia ou erro na nova aplicación, poden comunicala no correo electrónico avisos.campusactivo@uvigo.gal
Vigo
Pontevedra
Ourense
Campus Activo