Exportar listaxe
Seleccionar tódalas columnas
Columnas táboa
Campus
Nome
Data inicio
Data fin
Tempada
Tipo ventas
Tags
Múltiple
Web
Estado
Exportar todas as páxinas (máx. 2000 rexistros)
01/09/2019 - 31/08/2020
01/09/2019 - 31/08/2020
01/09/2019 - 31/08/2023
Campus Activo