Exportar listaxe
Seleccionar tódalas columnas
Columnas táboa
Campus
Nome
Data inicio
Data fin
Tempada
Tipo ventas
Tags
Múltiple
Web
Estado
Código Ingreso
Id
Exportar todas as páxinas (máx. 2.500 rexistros)
24/10/2020 - 30/04/2021
17/10/2020 - 30/04/2021
15/10/2020 - 30/04/2021
24/10/2020 - 30/04/2021
01/01/2021 - 31/12/2021
01/09/2020 - 31/08/2024
18/10/2020 - 30/04/2021
18/10/2020 - 30/04/2021
20/10/2020 - 30/04/2021
Campus Activo